Na rozhraní Normandie a Bretaně leží v ústí řeky Couesnon přílivový ostrov, na kterém byly od 8. století církevní stavby, postupně opevněné a přeměněné v pevnost. Ostrov a na něm postavené opevněné benediktinské opatství patří dnes mezi kulturní dědictví UNESCO. Ve Francii je to prý 2. nejfotografovanější památka (patrně hned po Eiffelově věži).

První kaple na hoře, která se jmenuje Mont-Tombe, byla prý podle pověsti postavena v 8. století, když se sv. Aubertovi, tehdejšímu biskupovi v Avranches, zjevil archanděl Michael a stavbu mu přikázal. V roce 966 připadla kaple benediktinům, kteří zde postavili opatství. To se stalo významným poutním místem a centrem středověké vzdělanosti.

Opatství mělo i politický význam, když podpořilo v roce 1067 Viléma I. Dobyvatele (William I.) v boji o anglický trůn. Vojenský význam opevněného ostrova se projevil v první polovině 15. století, když Mont-Saint-Michel se ubránil opakovanému obléhání Angličanů ve Stoleté válce, po jejichž vojenské přítomnosti zůstaly dvě anglické bombardy na vstupním nádvoří Mont-Saint-Michel.  Přispělo k tomu i to, že tehdy byl Mont-Saint-Michel skutečným přílivovým ostrovem.

Dnešní stav je takový, že ostrov s pevninou spojuje trvale cesta po navezené hrázi, která byla zbudována v roce 1879. Ta bohužel
brání odplavování písku, kterým se zanáší okolí ostrova. Proto bylo rozhodnuto o zrušení hráze a odstranění nánosů písku. Památka by tak měla být přístupná pouze pro pěší po dřevěné lávce.

Po Velké francouzské revoluci byla opatství proměněno ve vězení. To bylo na nátlak kulturní veřejnosti zrušeno v roce 1863; zasloužil se o to mj. i známý spisovatel Emil Zola. O jedenáct let později byla opatství prohlášeno kulturní památkou. V roce 1966 bylo opatství navráceno benediktinům a v roce 1979 se Mont-Saint-Michel dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Památka stojí skutečně za shlédnutí, fotografie nemůže nahradit monumentální dojem, který ostrov a celá stavba na návštěvníka učiní. Ostrov je možné projít zdarma, pouze do vlastního opatství Mont-Saint-Michel se platí vstupné.

Podrobnosti o umístění
Opatství na ostrově Mont-St-Michel
L’abbaye du Mont-Saint-Michel
Mont-St-Michel, Manche, Francie (FR)
GPS: 48° 38′ 10.05″ N, 1° 30′ 40.92″ W (48.636124, -1.511366)  | » GoogleMap