Na rozhraní Normandie a Bretaně leží v ústí řeky Couesnon přílivový ostrov, na kterém byly od 8. století církevní stavby, postupně opevněné a přeměněné v pevnost. Ostrov a na něm postavené opevněné benediktinské opatství patří dnes mezi kulturní dědictví UNESCO. Ve Francii je to prý 2. nejfotografovanější památka (patrně hned po Eiffelově věži).

Continue reading